tisdag 23 november 2010

I begynnelsen

I Galagos stora jubileumsnummer finns en artikel av medgrundaren Kerold Klang om tidskriftens ursprung och det samhälle ur vilket den föddes. Nu går den även att läsa i pdf-form på den andre medgrundarens Olle Bergs hemsida, med ett nytt, rikt bildmaterial. Klicka och ta en promenad i minnenas kvarter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar